YOYO ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

GENEL KOŞULLAR

1.TARAFLAR

Bir yanda merkez adresi Yeniköy Mahallesi Köybaşı Cad. No: 83 Yeniköy / İstanbul, Türkiye adresinde muhkim ve Beşiktaş Dairesi’nde 982 041 4104 vergi numarası ile kayıtlı bulunan YOYO Bilgi Teknolojileri ve Turizm Ticaret A.Ş. (bundan böyle YOYO olarak anılacaktır) ile diğer tarafta YOYO’ ya üye olmak için bizzat bu sözleşmeyi online ve fiziki olarak imzalayan ve onaylayan, sisteme yüklediği video ile sözleşme şartlarını onayladığını kabul ve beyan eden  gerçek veya tüzel kişi(bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki  şartlar dahilinde iki nüsha olarak tanzim ve imza edilerek bir nüshası Üye’ye verilmiştir.

Bu Sözleşme, YOYO ile Üye arasında bir Araç Paylaşım ve Taşıt/Araç Kiralama hizmeti üyelik sözleşmesidir. Üye, üyelik süresince aşağıda yer alan hüküm ve kurallara uymayı, sorumlulukları ve yükümlülükleri yerine getirmeyi peşinen kabul etmiştir.

BU SÖZLEŞME’NİN TÜM HÜKÜM VE KOŞULLARI ÜYE TARAFINDAN KABUL EDİLİP ONAY SÜRECİ TAMAMLANMADIKÇA, ÜYE YOYA'YA AİT ARAÇLAR VE/VEYA HİZMETLERDEN YARARLANAMAYACAKTIR.

Bu Sözleşme'yle ilgili üye bilgi almak istediği ya da herhangi bir bildirimde bulunmak istediği takdirde merhaba@driveyoyo.com adresine elektronik posta göndererek veya 0 (850) 360-9696 numaralı telefonu arayarak bilgi edinme hakkını kullanacaktır.

Bu üyelik sözleşmesi www.driveyoyo.com/tr/sozlesme adresinden erişilebilir olup, YOYO bu sözleşmedeki hüküm ve koşulları dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.  Sözleşme'nin değiştirilen hüküm ve koşullarının sitede yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe gireceği ve üyeyi bağlayacağı, üye tarafından peşinen kabul edilmiştir.

Üyelik bilgileri tam ve eksiksiz olarak girilmiş olsa dahi, YOYO’nun herhangi bir gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak üyeliği onaylamama ve sözleşme konusu taşıtı teslim etmeme hakkı saklıdır.

Bu Sözleşme'nin YOYO araç ve hizmetlerini kullanıma ilişkin bazı hükümleri ve kuralları, YOYO aracının bulunduğu bölge ve/veya aracın kullanılacağı şehre, araç marka ve modeline göre değişiklik gösterebilir.Üye bu farklılıkları peşinen kabul ettiğini ve imza sürecinden sonra bu hususlara veya sözleşmenin diğer hüküm ve koşullarına itiraz etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

2.TANIMLAR

a."Üye": Bu Sözleşmeyi online ve fiziki olarak imzalayan ve onaylayan, sisteme yüklediği video ile sözleşme şartlarını onayladığını kabul ve beyan eden, kredi kartı bilgilerini sisteme giren, gerçek veya tüzel kişidir.

b."Asil Üye": Yukarıda belirtilen şekilde üyelik oluşturan, tüzel kişi olarak fatura bilgilerini, vergi levhası, yetkili imza sirkülerini sisteme yükleyerek, Kurallar ve Ekler'de yer aldığı üzere kendi hesabı ve ek üye hesabının sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlandığı sırada doğan başvuru ücretleri, üyelik ücretleri, kullanım ücretleri ve diğer hasar, zarar, 3. Kişilere verilen zarar ve masraf veya ücretler dâhil tüm ücret, masraf ve üyeliğe ilişkin diğer bedelleri hiçbir itiraz ileri sürmeksizin ödemeyi kabul eden kişi.

Ek Üye’nin her taşıt kullanımı öncesinde rezervasyon oluşturduğu, Asil Üye’ye eposta/SMS yoluyla bildirilecek olup, Asil Üye bu eposta’ya/SMS’e karşı rezervasyonu onaylamadığını yazılı olarak 15 dakika içerisinde bildirmediği sürece rezervasyonun onaylandığı kabul edilecektir.

c."Ek Üye": İşbu Sözleşme'nin hükümleri kapsamında YOYO hizmetini kullanması için Asil Üye'nin yetki verdiği herhangi bir onaylı YOYO Üyesi. Ek Üye, üyelik sözleşmesini ayrıca ve kendi adına online ve fiziki olarak imzalayan ve onaylayan, sisteme yüklediği video ile sözleşme şartlarını onayladığını kabul ve beyan eden, kredi kartı bilgilerini sisteme giren, gerçek kişidir.

d."Araç": İşbu sözleşme’de belirtilen koşullara uyulması şartı ile önceden yapılan ve YOYO tarafından onaylanan rezervasyon ile kiralama süresince Üye’ nin kullanımına sunulan taşıttır.

e."Sözleşme": İster basılı halde, ister YOYO internet sitelerinde elektronik formatta yayınlanmış olsun, bu Üyelik Sözleşmesi ve Ekleridir. Ekler, İşbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Mevcut sözleşme ve ekler üzerinde gerçekleşebilecek olan değişiklikleri üye peşinen kabul eder.

f."Araç Paylaşımı": YOYO tarafından İşbu Sözleşme doğrultusunda üyelere sunulan, belirli park noktalarındaki araçların üyeler tarafından sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde rezerve edilmesi ve kiralık olarak kullanılması hizmeti.

g."Kurallar": Üye'nin YOYO Hizmeti’ni kullanımına ilişkin bu Sözleşme‘de yer alan veya YOYO'nun internet sitelerinin başka bölümlerinde yayınlanan tüm kuralları içerir. Ekler: Araç Kullanım Kurallarında belirtilenleri de içeren, YOYO tarafından zaman zaman yayınlanan tüm YOYO kuralları, yönergeleri ve politikalarını içerir.

h."Ekler": İşbu Sözleşme'ye dahil edilmiş veya İşbu Sözleşme‘de atıfta bulunulmuş ve YOYO internet sitesinde yayınlanan tüm YOYO kuralları, yönergeleri, fiyat planları, politikalar, ek hizmet bedelleri ve cezalarını içeren metinler.

i."YOYO Üye Kartı" (YOYOkart): Mülkiyeti YOYO' ya ait olan, Üye’nin YOYO hizmetleri ve anlaşmalı kuruluşlarla mobil uygulama üzerinden kullanılabilecek özel üyelik kartıdır.

j."Başvuru Ücreti": Üyeliğin başlatılması için bir kereye mahsus alınan ücrettir. Üyelik onaylanmadığı takdirde iade edilmez.

k."Yıllık Üyelik Ücreti": Üyeliğin başlatılması ve 1 yıl süreyle devamı için üyelerden ilk yıl alınan ücret.

l. “Yıllık Üyelik Yenileme Ücreti”: 1 yıl sonraki üyelik yenileme döneminde alınacak ücrettir.

m. "Saatlik Ücret": Kullanılan her 1 (bir) saat karşılığında ödenecek kiralama ücreti ile diğer ücretler (mesafe ücreti, hasar ücreti, cezalar vb.) hariç Üye'nin ödeyeceği ücret.

n."Günlük Ücret": En fazla 24 (yirmi dört) saat kullanım karşılığında, diğer ücretler (mesafe ücreti, hasar ücreti, cezalar vb.) hariç Üye'nin ödeyeceği ücret.

o. "Aylık Ücret": En fazla 30 günlük kiralama süresi için, diğer ücretler (mesafe ücreti, hasar ücreti, cezalar vb.) hariç Üye'nin ödeyeceği ücret.

p."Mesafe Ücreti": Rezervasyon süresi içerisinde Üye‘nin araç ile kat ettiği her 1 (bir) kilometre mesafeye karşılık Üye‘nin ödeyeceği ücret.

r."Tarife": YOYO  tarafından serbestçe belirlenen ve YOYO internet sitesinde yayınlanan Saatlik Ücret, Günlük veya Aylık Ücret, Mesafe Ücreti ve diğer tarife ücretlerini gösteren fiyat listesi.

s."Kullanım Kılavuzu": Web sitesinde ve araçların içerisinde bulunan, genel kullanımı ve kuralları anlatan online kitapçık.

t."YOYO PUAN": Üye hesabına eklenen her türlü hediye, kampanya ve krediler. Bedelsiz kullanımlara ilişkin vergiler ayrıca ücretlendirilir.

u."Kiralama Süresi": Rezervasyon süresi veya rezervasyon süresi başlangıcından itibaren araçların teslim alındığı aynı noktaya, kapıları kilitlenerek Kullanım Kılavuzu’nda anlatıldığı şekilde tekrar bırakılması veya rezervasyon sürelerinden hangisi daha uzunsa, bu süreyi ifade eder.

Aracın kapısının açılıp Üye’nin kontağı çevirmesiyle başlar, kapıyı kilitledikten ve aracın rezervasyonunu bitir butonuna basmasıyla sona erer.

v. "Aylık Ücret": En az 30 günlük kiralama süresi için, diğer ücretler (mesafe ücreti, hasar ücreti, cezalar vb.) hariç Üye'nin ödeyeceği ücret. Mevcut bir rezervasyonun 30 güne uzatılması bu tanımlamanın dışında kalır.

z. Taşıt Tanıma Sistemi: Araçların anlaşmalı istasyonlarından otomatik olarak, para ödemeden ve fatura almadan yakıt almalarını sağlayan ve dolum bilgilerini taşıtın kilometresi dâhil el değmeden elektronik ortamlarda araç sahibine ulaştıran sistemdir.

3.YOYO HİZMETİ'NİN KULLANIMINA İLİŞKİN TEMEL HÜKÜMLER

3.1 Üye YOYO araçlarını yalnızca müsaitlik durumuna göre, bu Sözleşme'nin hükümlerine uygun olarak ve ilgili tüm ücret ve bedelleri ödemek kaydıyla kiralayabilir ve YOYO’nun rezervasyonu onaylaması ile kullanabilir.

3.2YOYO uygun görmediği durumlarda, rezervasyon ücretini iade ederek rezervasyonu iptal etme ve aracı Üye’ ye teslim etmeme, devam eden bir rezervasyonun kiralama süresi son bulmamış olsa dahil aracın konumunu tespit ederek, üyeye herhangi bildirim yapmaksızın aracı geri alma hakkına sahiptir. Bu durumda Üye kiralama süresi dolmadan araç anahtarını YOYO’ ya teslim etmekle yükümlüdür. Her ne sebeple olursa olsun, anahtar teslim edilene kadar oluşacak kiralama ücreti Üye’den tahsil edilecektir. Teslim edilmeyen anahtarın bedeli ve/veya araç kilit sisteminin değişim ücreti üyeye ayrıca faturalandırılacaktır. Üye bu ek maliyetlerin hiçbirine itiraz etmeyeceğini kabul eder.

3.3Üye, araç içerisinde kişisel ve/veya değerli eşyalarını bırakmasından, unutulmasından, çalınmasından kaynaklanan her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. YOYO aracından kişisel eşyaların çalınması, kaybolması, unutulması veya Üye'nin başına gelen şahsi kazalar sigorta kapsamında değildir. Bu eşyalara ilişkin olarak Üye, YOYO 'dan herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

3.4YOYO, tüm YOYO araçlarının, mobil ve internet tabanlı uygulamaları ve Üye'nin erişim kartı ("YOYOkart") dâhil olmak üzere, İşbu Sözleşme'nin süresi boyunca Üye'ye sağladığı veya Üye'nin kullanımına sunduğu her ürünün sahibidir. Üye'nin,bu Sözleşme kapsamında herhangi bir YOYO aracı veya YOYO tarafından temin edilen herhangi bir ürünün kullanımı veya bu araç veya ürüne ilişkin hakları, bu Sözleşme'de belirtilen kullanım haklarıyla sınırlıdır.

4.ÜYELİK ŞARTLARI

4.1 YOYO hizmetinden yararlanmak için Üye’nin aşağıdaki koşulları sağlaması gereklidir. Üye, YOYO hizmetinden yararlanmak için, aşağıdaki kriterleri sağladığını gösteren belgeleri ibraz etmek ve sözleşme süresince bu kriterlerin uygunluğunu ve devamlılığını sağlamakla sorumludur. Bu koşullarda yapılacak değişiklikler www.driveyoyo.com üzerindenyayınlanacak olup, Üye’nin yeni koşullara uygun olmaması durumunda da üyeliği fesh edilebilir.

-        Üye olmak için minimum 1(Bir) yıllık, geçerli bir ehliyete sahip olmak zorunludur.

-        Rezervasyon işlemlerinde Üye’ye ait yeterli limiti bulunan(sanal olmayan) kredi kartının kullanılması gerekmektedir. YOYO gerekli gördüğü durumlarda güvence olarak ikinci bir kredi kartını talep etmek hakkını saklı tutar.

-        Üyenin kredi değerlendirme kuruluşları tarafından verilen güvence notunun YOYO tarafından onaylanması gerekir. Kredi değerlendirme kuruluşları tarafından gönderilen SMS’lere üyenin onay vermesi zorunludur. Üye finansal notunun YOYO tarafından sorgulanabileceğini peşinen kabul eder.

-        Üye son 1 (bir) yıl içerisinde ehliyetine el konulmamış, son 2(İki) yıl içerisinde %100 kusurlu olarak 2 (iki)'den fazla kaza yapmamış ve son 5(Beş) yıl içerisinde alkollü ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan herhangi bir ceza uygulanmamış olduğunu beyan etmelidir.

-        Her üyelik başvurusu sahibi, ehliyetinin verilmiş olduğu ülke/bölgedeki sürücü kayıtlarına ulaşılmasına ve kontrol edilmesini kabul etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde verilmiş ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca kabul edilmiş bir sürücü belgesine sahip olmayan üyeler, yabancı bir sürücü belgesiyle araç kullanırken uyulması gereken yasal gerekliliklere uymak zorundadır.

-         YOYO, üyelik süresince pasaport fotokopisi veya ikametgâh belgesi gibi ilave bilgiler talep etme hakkını saklı tutar. YOYO zaman zaman üyelerin sürücü kayıtlarını kontrol edebilir ve kendi takdirine dayalı olarak, YOYO'nun uygunluk gerekliliklerini karşılamayan herhangi bir Üye'nin üyeliğini askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

-        Üye, bu Sözleşme’yi kabul ederek üyelik başvurusu ve/veya üyeliğinin devamı için sözleşme şartlarına uygun olduğunu, tüm kriterleri sağladığını beyan ve kabul eder. Üye’nin vermiş olduğu bilgilerin hatalı, eksik ve gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda üyelik sözleşmesi, eğer varsa mevcut rezervasyonu, sigorta da dahil olmak üzere tüm işlemleri derhal fesh edilecektir. YOYO’nun bu sebepten herhangi bir zararının doğması ve fesih sebebi ile Üye'den alacağının olması durumunda üye itiraz etmeksizin bu miktarları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

-        Üye, YOYO'a yaptığı başvuru sürecinde veya sonrasında verdiği tüm bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, sözleşmeye attığı imzanın ve sisteme yüklediği video görüntülerinin kendisine ait olduğunu kabul eder.

4.2Yukarıda belirtilen kriterleri karşılıyor olmak, başvuru sahibine otomatik olarak YOYO Üyesi olma hakkını vermez. Başvuranın üyeliğinin kabulü YOYO'nun kendi takdirine dayanarak vereceği onaya tabidir ve yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, üyelik, zaman zaman YOYO tarafından belirlenen kriterlere uygun olmaması hususu dikkate alınarak reddedilebilir. YOYO herhangi bir sebep göstermeksizin başvuruları inceleyip reddetme ve kabul etme hakkına sahiptir. Buna ek olarak, üyeliği onaylanan bir Üye'nin bazı YOYO araçlarını kullanımı, Üye'nin sürüş geçmişi ve deneyimine veya Üye tarafından seçilen üyelik planına göre kısıtlanabilir. Bu durumda Üye‘ye bilgi verilecek olup, Üye bu hususa ilişkin olarak herhangi bir itirazda ve talepte bulunmayacaktır.

4.3Üyeler, güncel elektronik posta adreslerini, mobil telefonlarını, tercih ettikleri arama adreslerini, posta adreslerini ve diğer hesap bilgilerini güncel tutmakla yükümlüdür. Aksi halde Üye'ye iletilmeyen hiçbir husustan YOYO sorumlu tutulmayacaktır.

YOYO ile yapılacak telefon görüşmeleri, elektronik posta yazışmaları ve sosyal medya iletişimleri kaydedilebilir veya izlenebilir. Bu sözleşmenin imza altına alınması ile Üye’nin bu hususa baştan itibaren onay vermiş, rıza göstermiş olduğu kabul edilir.

5. ÜCRETLER VE ÜYE'NİN DİĞER SORUMLULUKLARI

5.1Asil Üye, kendisi ve Ek Üyeliklerin kira süresince kullanım/üyelik planıyla ilgili başvuru ve diğer tüm üyelik ücretlerini, Trafik ve idari para cezalarını, ücretli geçiş kullanım ve cezalarını, YOYO tarafından sözleşmeye aykırı kullanım cezalarını, hasar, zarar ve 3. Kişiye verilen maddi manevi zarar talepleriniYOYO'ya ödemeyi taahhüt eder. Başvurunun YOYO tarafından kabul edilip edilmediğine veya bir Üye'nin üyeliğinin sona erip ermediğine bakılmaksızın sürücü kaydı/sigorta doğrulama ve başvuru ücretleri (uygulanıyorsa) iade edilmez ve Üye'nin YOYO hesabı kapandıktan otuz (30) günden fazla bir süre sonra yeni bir üyelik başvurusunda bulunması durumunda, yeni doğrulama/başvuru ücreti ödenmesi gerekir. Üye'nin kullanım/üyelik planı yıllık veya aylık bir ücreti içeriyorsa, YOYOkart'ını etkinleştirip etkinleştirmediğine bakılmaksızın, Üyelik ücreti Üye'nin üyeliğinin onaylandığı andan itibaren beş gün içinde yansıtılacak ve yalnızca, üyeliğinin onaylanmasını takip eden ilk ondört (14) gün içinde hiç rezervasyon oluşturmamış olması şartıyla bu bedelin iadesi yapılacaktır. Üye, YOYO üyeliğini iptal ettirmek istediği takdirde ve/veya YOYO’nun kampanyalarına ilişkin bilgi vs. sms ve maillerini almak istemesi ve/veya almayı durdurmak istemesi halinde 0 (850) 360-9696numaralı üyelik hizmetleri hattını arayarak ya da merhaba@driveyoyo.com adresine mail göndererek taleplerini iletecektir. Üyelik hizmetleri, talepleri YOYO prosedürlerini dikkate alarak gerçekleştirecektir.

Üye, İşbu Sözleşme’yi imzaladığı durumda YOYO' nun kendisine e-mail ve/veya sms, tüm iletişim yolları ve kanalları (facebook, twitter, Instagram vb. sosyal medya platformları) ile gönderdiği tüm verilerin alımına onay vermiş sayılacaktır. Üyeliğinizi iptal ettirmek isterseniz, lütfen 0 (850) 360-9696 'yi arayın.

5.2Üye'nin, (Ek Üyeler'den doğan ücretler ve diğer masraflar dâhil olmak üzere) sınırlama olmaksızın, başvuru ücretleri, üyelik ücretleri otomatik olarak tahsil edilir. Trafik ve idari para cezaları, ücretli köprü otoyol geçişleri, katma değer vergileri ve aracın kullanımından kaynaklanan diğer ücretler, masraflar ve bedellere yansıtılan diğer vergi ve harçlar, Kurallar ve Ekler ile Üye'nin üyelik planında belirtilen diğer masraf ve ücretler dâhil olmak kaydıyla doğabilecek tüm ücret ve masrafları Sistemde kayıtlı kredi kartından ilave bir onaya gerek olmaksızın otomatik olarak tahsil edilir. Ödemenin, Üye’nin sağladığı kredi kartı ve benzeri kanallardan tahsil edilemediği durumda, Üye'nin hesabı ve YOYO hizmetlerinin kullanımı askıya alınır ya da iptal edilebilir. Üyeler güncel bilgilerini, kredi kartı bilgilerini YOYO'daki hesaplarına girmek ve bu bilgilerin sürekliliğini ve/veya güncelliğini sağlamakla yükümlüdür. Üye şahsi kredi kartı bilgilerini ve TC kimlik numarasını ibraz etmek zorundadır.

5.3 3. Kişilere ait kredi kartı kullanımında oluşabilecek tüm ödemelerden ve cezai müeyyidelerden Üye ve kredi kartı sahibi birlikte sorumludur. Kredi kartı ödemeleri ile ilgili devamlılık arz eden sorunlar üyeliğin sonlandırılmasına sebep olabilir. YOYO, herhangi bir limit aşımından veya Üye'nin kredi kartı şirketi veya bankası tarafından ücretlendirilen diğer masraflardan hiçbir durumda sorumlu değildir. YOYO, Üye borçları için TCMB’nin belirlediği reeskont faizinin 2 katı oranını faiz oranı esas alarak, ödenmemiş ücretlere faiz uygulama hakkını saklı tutar.

5.4Üye, YOYO üyeliğinin devam ettiği her yıl için YOYO internet sitesinde belirtilen Yıllık Üyelik Ücretini ödemeyi kabul eder. Yıllık Üyelik Ücreti internet sitesinde ilan etmek suretiyle YOYO bu ücreti değiştirme hakkını saklı tutar.

5.5YOYO araç kullanımında bahsi geçen tüm ücretler ve cezalar için geçerli tutarlar YOYO web sitesinde yer alan tutarlardır. Tarifelerde yer alan her türlü ekleme ve değişiklik, üyenin onay verdiği e-posta adresine gönderilecek ve/veya www.driveyoyo.com adresine yayınlanacaktır. Bu ekleme ve değişiklikler, e postanın gönderim ve/veya websitesinde yayınlanma tarihinden itibaren üyeyi bağlayacak vebu hususta YOYO kayıtları geçerli olacaktır. E-postanın üyeye ulaşmamasından YOYO sorumlu olmayacaktır.

5.6YOYO, herhangi bir sebep göstermeksizin Üye'nin sözleşmesini askıya alma, kısıtlama, fesh etme ve/veya iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda Üye, YOYO'dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu Sözleşme’den ve sözleşme faaliyetinden ötürü Üye kaynaklı olarak YOYO adına düzenlenmiş olan tüm idari yaptırımlar, adli yaptırımlar, para cezaları, hasar, 3. Kişilere verilen zarar vs. tüm giderler Üye’ye hizmet faturası olarak ayrıca fatura edilecektir. Üye sebebi ile YOYO'nun uğramış olduğu tüm zarar ve ziyan vs. hususlar Üye tarafından karşılanacaktır.

5.7Üye, sözleşme kapsamında YOYO ile paylaştığı tüm bilgi ve belgeleri incelenmesine, araştırılmasına vs. İşbu Sözleşme’yi imzalayarak peşinen muvafakat eder. Üye'nin ehliyeti askıya alınır, iptal edilir veya geçersiz kılınırsa, Üye'nin sürücü kayıtlarında bilinenin dışında olay veya kaza varsa veya idari para cezası mevcutsa Üye bu gibi bildirimleri tebliğ alınan tarihten itibaren en geç 2 gün içerisinde derhal YOYO' ya bildirmeyi kabul eder. YOYO' ya bu gibi olaylarla ilgili bilgi verilmemesi, Üye'nin bir YOYO aracını kullanırken YOYO sigortasından yararlanamamasına ve/veya üyeliğinin sonlandırılmasına sebep olur. YOYO' ya bu husus ile ilgili olarak yöneltilecek 3. Şahıslardan gelecek her türlü talep, YOYO'nun her türlü zararı, Üye tarafından karşılanacaktır.

5.8Üye, YOYO araçlarını kullanabilmek için önce rezervasyon yapmak zorundadır. Kiralama, rezervasyon sırasında geçerli olan kullanım ücretleri üzerinden faturalandırılır. YOYO aracı en az bir saat süreyle kiralanabilir. YOYO aracı müsaitse, rezervasyonun süresi bir saat ve katları şeklinde uzatılabilir. Bir aracın ardı ardına yedi günden uzun bir süre kullanımına izin verilmesi YOYO'nun  takdirindedir.

5.9 Üye, rezervasyonu iptal etmek isterse;

(a) Eğer iptal işlemi rezervasyon başlamadan 24 saat ve öncesinde gerçekleştiriliyorsa İlave bedeller ekinde belirtilen sabit hizmet ücreti uygulanır. Rezervasyon için açılan provizyondan bu miktar çekilerek, geriye kalan kiralama bedeli ve mesafe bedeli alınmaz.

(b) Eğer iptal işlemi rezervasyon başlamadan önceki son  12 saatten önce gerçekleştiriliyorsa rezervasyonun kiralama bedelinin %50’si + sabit hizmet ücreti provizyonundan tahsil edilir, geriye kalan tutar serbest bırakılır. Mesafe bedeli alınmaz.

(c) Eğer iptal işlemi rezervasyonun başlamasına 12 saat veya daha az süre kala bir zamanda gerçekleştiriliyorsa, kiralama ücretinin tamamı üyenin provizyonundan tahsil edilir.

Üye, rezervasyonu belirtilen şartlar dışında iptal eder veya kısaltırsa, www.driveyoyo.com adresindeki İlave Bedeller Ek’inde ayrıntılı düzenlenen değişiklik veya iptal ücretlerini öder.

5.10 Üye, rezervasyon bedelinin kesintisiz olarak iadesini sağlayan Ücretsiz İptal Güvencesi’ni ek hizmet olarak satın alabilir. Üye bu güvence paketini, rezervasyonu gerçekleştirirken satın alır ve rezervasyonuna ekler, bu sayede rezervasyonunu aracı teslim alma saatine kadar iptal edebilir ve sadece rezervasyon bedeli, başka ücret veya ceza kesintisi olmadan iade edilir.  Kesintisiz ücret iadesinin ön koşulu Üye’nin geçmişe dönük borç bakiyesinin bulunmamasıdır.

5.11 Üye, rezervasyonunun tarihini değiştirme veya kısaltma işlemini sadece aktif (başlayacak ve kullanımda olan) rezervasyonlarda gerçekleştirilebilir. Başlamış olan rezervasyonların tarihinde kısaltma yapılamaz. Rezervasyonun kısaltılmasından veya aracın erken tesliminden dolayı herhangi bir ücret  veya ek hizmet iadesi yapılmaz.

5.12 Üye, bir rezervasyonu uzatmak isterse, bunu ancak;

 1. uzatma süresi boyunca araç müsaitse(örneğin, başka bir Üye tarafından rezerve edilmemişse),
 2. rezervasyon uzatma talebi mevcut rezervasyonun bitiş saatinden önce tamamlanmışsa
 3. uzatma ücretini ödemek için rezervasyonlarda kullanılan kredi kartında yeterli limiti varsa yapabilir.
 1. Üye, rezervasyon yaptırmak, rezervasyonunu uzatmak veya iptal ettirmek için çağrı merkezini aradığında, arama başına İlave bedeller ekinde rezervasyon hizmet ücreti alınır. Üye, rezervasyonlarını internet sitesi veya akıllı telefon üzerinden ücretsiz olarak yapabilir, değiştirebilir.
 2. Kira süresi  1 ay ve üzeri kiralamalarda, ilk aya ilişkin kira bedeli,  YOYO tarafından belirlenmiş aylık teminat tutarı ile birlikte  rezervasyon anında, takip eden aylara ilişkin kira bedelleri ise rezervasyonun başlangıcını  takip eden 30. günde  peşin olarak tahsil edilecektir. Aylık rezervasyonların sonlandırılması Üye insiyatifinde olup, Üye aylık rezervasyonu sonlandıracağının bilgisini, rezervasyon bitiş tarih/saatinden 24 saat önce YOYO’ ya bildirmekle sorumludur.  Aksi durumda rezervasyon, tüm satın alınmış ek hizmetler ile birlikte  1 aylık süre ile uzatılmış olarak kabul edilir ve ödemeleri tahsil edilir. Aracın erken iadesi durumunda ise ücret  iadesi yapılmaz. Aylık rezervasyonlarda araç segmentlerine göre (3000- 4000KM) KM limiti uygulaması mevcuttur.Limit aşımı öngörülmesi durumunda durumunda Üye, YOYO ‘ya bildirimde bulunarak ek kilometre paketleri satın alınabilir. Rezervasyon bitiminde KM aşımı tespit edilmesi durumunda YOYO araç segmentlerine göre 0.30 TL ile 1.20 TL arasında değişen km aşım ücreti tahsil eder. ÜYE, kira bedelinin üyelik sözleşmesi ve genel koşullar ile araç teslim formu kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal borçların ödenmemesi durumunda, hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın, fatura tarihinden itibaren muaccel olacağını ve fatura tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faizi oranının iki katı tutarınca temerrüt faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Teminat tutarı kiralamanın sona ermesini takiben 7(Yedi) iş günü içinde, araçta yapılan kontrolleri takiben sadece  ödemenin gerçekleştiği kredi kartına iade edilir.
 3. Araca verilen hasar, aracın temiz kullanılmaması veya yakıtın deponun ¼’ünden az olması dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, rezervasyon bittikten sonra tespit edilen tüm sorunlardan Üye sorumludur. Sorun türüne göre, hasar bedeli, temizleme bedeli, düşük yakıt bedeli veya uygulanan diğer cezai ücretler, İlave Bedeller Eki uyarınca Üye’den tahsil edilir.
 4. Bu Sözleşme’den kaynaklanan tüm alacaklar, fatura tarihinden itibaren başkaca bir şarta veya ihtara gerek kalmadan muaccel olur. Bu alacaklar muaccelliyet tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faizi oranının iki katı tutarında temerrüt faizine tabidirler.

6. ARAÇ KULLANIM KURALLARI

6.1 YOYO araçlarını yalnız geçerli ehliyet sahibi olan ve üyelik şartlarının yanı sıra, rezervasyonu kendi adına gerçekleştirmiş YOYO Üyeleri kullanabilir. Rezervasyonu gerçekleştiren Üye harici herhangi bir kişinin YOYO aracını kullanması kesinlikle yasaktır. Üye’nin YOYO aracını kendi haricinde birine kullandırması nedeniyle bir zarar meydana gelmesi, YOYO’ya dava yöneltilmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere YOYO’ nun katlanmak zorunda kaldığı ve/veya kalacağı zarar ve masraflardan üye münhasıran sorumlu olmayı, YOYO’nun tüm doğmuş ve doğacak doğrudan ve dolaylı zarar ve masraflarından bağımsız ve bunlara ek olarak herhangi bir zarar meydana gelmemiş olsa dahi ücretler kısmında belirtilen cezai şartı ödemekle yükümlüdür.

6.2Üye veya Ek Üye taşıtı kullanırken aşağıdaki koşullara uygun davranmalıdır.

 1. Karayolları Trafik Kanunu, Gümrük Yasaları ve Ateşli Silahlar Mevzuatı başta olmak üzere, T.C. kanun ve hükümlerine aykırılık teşkil edecek şekilde, taşınması suç teşkil eden emtiaları taşıt içerisinde bulunduramaz, taşıyamaz,
 2. Sürüş yeteneğini ve reflekslerini olumsuz etkileyecek ilaç, alkol ve/veya suç unsuru olan uyuşturucu madde alarak taşıtı kullanamaz,
 3. Trafiğe kapalı veya açık yollarda yapacağı hız denemelerinde, yarışlarda, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı, inşaat alanlarında vs. gibi taşıtın teknik yapısına ve tahammül gücüne uygun olmayan yollarda seyir edemez,
 4. Sürücü eğitimi veremez,
 5. Hareket eden veya etmeyen başka taşıtın çekilmesinde kullanamaz,
 6. Yolcu taşıma amaçlı kullanamaz, kiralanamaz veya ödül olarak verilemez,
 7. Herhangi bir suç işlemek veya yasadışı faaliyet amacıyla kullanamaz,
 8. Dikkatsiz, ihmalkâr veya zarar verici ya da diğer anormal biçimlerde kullanamaz,
 9. YOYO aracını ülke sınırları dışına çıkartamaz,
 10. Zararlı, zehirli, yanıcı, tehlikeli veya yasadışı herhangi bir maddenin, şahsın taşınması veya nakledilmesinde kullanamaz,
 11. Araç kullanırken dikkatin dağılmasına neden olabilecek bir mobil iletişim cihazı kullanamaz(araç kullanırken mesaj yazmak, e-posta göndermek, bir eller serbest (bluetooth) cihazı olmadan cep telefonu kullanmak veya mevcut kanunlarla yasaklanmış olabilecek benzer faaliyetlerde bulunmak dahil);
 12. Araç içerisinde sigara içemez, alkol kullanamaz, ahlaka ve adaba aykırı, uygunsuz şekilde davranamaz.
 13. Azami yük ağırlığı üzerinde eşya ve yolcu taşıyamaz.

Aykırı kullanımda ceza ehliyeti sürücüsüne ait olmak üzere, taşıtta meydana gelebilecek ve YOYO’nun uğradığı her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmeyi Üye kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

6.3 Üyeler YOYO araçlarını Karayolları Trafik kanununa ve yürürlükteki diğer kanun ve düzenlemelere uygun olarak kullanmak zorundadır. Aksi halde Üye, YOYO’nun tüm zararından, idari, adli vs. para cezalarından, 3. kişilerden gelecek taleplerden sorumludur. Yasal mevzuatta yer aldığı üzere araç içerisinde sigara içilmesi, telefonla görüşülmesi gibi kanunen yasak olan eylemlerden kaynaklı tüm ceza ve idari yaptırım bedelleri masraf ve ferileriyle birlikte Üye’ye yansıtılacaktır. YOYO, aracının kanunu ihlal eder mahiyetteki tüm kullanımlarını veya diğer yasadışı faaliyetleri resmi makamlara ihbar edebilir.

6.4 Seçilen aracın YOYO park alanından alınması, sağlam ve temiz bir şekilde, en az çeyrek depo yakıtla aynı YOYO park alanına rezervasyon süresi dolmadan önce teslim edilmesi gerekmektedir. Rezerve edilen araç müsaitse, rezervasyonun başlangıç saatinden 15 dakika önce, YOYO’ ya bildirim yapmak kaydı ile  herhangi bir ek ücret ödemeden   teslim alınabilir fakat aracın 15 dakikadan daha önce alınması durumunda, ne kadar önce alındığına bağlı olarak bir saatlik (60 dakikalık) aralıklarla artan uzatma ücreti Üye’den tahsil edilecektir.

6.5 Üye, aracı almadan önce içini ve dışını (aracın etrafında dolaşarak) dikkatlice kontrol etmelidir. Üye, aracı kullanmaya başlamadan önce, araçta herhangi bir hasar/sorun veya aracın çalışmasında herhangi bir anormallik olup olmadığını kontrol edip, tespit ettiği durumları YOYO'ya derhal bildirmek zorundadır. Araç çalıştırıldıktan sonra yanan bir ikaz lambası, aracın sıvı sızdırdığına dair araç yakınında belirti, ön camlarda çatlak veya kırık, sinyal veya sis lambası, farlar veya diğer aydınlatmalarda eksiklik veya çalışmama, dikiz aynalarında kırık veya eksiklik, aracın lastik basıncında azalma veya lastiklerde herhangi bir deformasyon, aracın kullanımı sırasında güvenlik sorunu yaratacak başka bir durum varsa YOYO’ya derhal bildirilmelidir. Aksi halde araçtaki sorunlardan üye sorumlu olacaktır.

6.6 Rezervasyon sona erdiğinde, araç anahtarının, anahtarlığın veya aracı çalıştırmakta kullanılan diğer cihazların araçta bırakılması, aracın güvenli, kilitli ve işler bir halde (tüm aksesuarlar kapalı, anahtar kontaktan çıkarılmış ve istenilen yere bırakılmış, tüm pencereler, kapılar, kapaklar, açılır tavanlar ve açılıp kapanabilen diğer unsurlar kapatılmış ve park giriş kartı(varsa) ve diğer aksesuarlar araçta mevcut olacak şekilde) önceden belirtilen yere konulması gerekir. Rezervasyon süresince, aracın kullanılmadığı zamanlarda (YOYOkart veya YOYO mobil uygulaması kullanılarak) kilitlenmesi gerekir. Üye anahtarı/anahtarlığı/çalıştırma cihazını veya park giriş kartını araçta bırakmaması durumunda, derhal YOYO'a bildirmelidir. Üye, anahtarı/anahtarlığı/çalıştırma cihazını teslim edene kadar geçen süre için saatlik olarak ücretlendirilir ve bu süre içerisinde araç Üye’nin sorumluluğundadır.

6.7 Kaza harici, araçta oluşan her türlü hasar ve zararlar kullanıcı hatası olarak değerlendirilip, tüm sorumluluk üyeye ait olacaktır. Kullanıcı hatası olup olmadığına taraflar, yetkili servis, bilirkişi (eksper) ve/veya üretici firma rapor/bildirimleri esas alınır.

Araçlarda kullanıcı hatası ile meydana gelebilecek aşağıdaki gibi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, meydana gelebilecek arızalarda tüm zarar Üye’nin sorumluluğundadır.

 • Hararet yapan aracı kullanmaya çalıştırmaya devam etmek suretiyle motora zarar verilmesi,Yağ kartelinin delinmesi sonucunda aracı kullanmaya / çalıştırmaya devam etmek suretiyle motora zarar verilmesi,
 • Havası inmiş lastik üzerinde giderek, lastik, jant ve diğer aksama zarar verilmesi,
 • Kar zincirinin yanlış kullanımı sonucunda araca zarar verilmesi,
 • Ruhsat, plaka, yangın söndürücü gibi ekipmanların zarar görmesi,
 • Aracın altının kaza dışı sebeple vurulması ve buna bağlı zararlar,

6.8Üye, (varsa)elektrikle çalışan araçları, rezervasyon bitiminde şarj istasyonunda ve/veya belirlenen otoparkta bırakmalıdır. Aksi halde İlave Bedeller Ek’inde belirtilen ek ücretler uygulanacaktır.

6.9 Üye, rezervasyon için geçerli olan kilometre ücretine tabi olmak kaydıyla yakıt masraflarından sorumludur. Üye, yakıt deposunun doluluk oranının, deponun dörtte birinden az olması halinde  uygun yakıt ile doldurmalıdır. Araçlarda yakıt alımı ve takibi için Taşıt Tanıma Sistemi kullanılmaktadır. Taşıt Tanıma sistemi’nin çalışmadığı ve yakıt masrafının Üye tarafından ödendiği durumlarda YOYO, yakıt faturasını Üye’den talep edecek, ibraz edilen belgenin doğruluğunu kontrol ettikten sonra Üye’ye yakıt masrafını iade edecek veya YOYOPUAN olarak Üye hesabına ekleyecektir. YOYO aracında bulunan Taşıt Tanıma Sistemi’nin ait olduğu akaryakıt ve istasyon ağı dışında, alımı yapılan yakıtların  masraf  iadesi veya YOYO PUAN olarak yüklemesi yapılmaz.

6.10 Üye'nin araç içi ve dışı tüm ikaz ışıklarına, seslerine ve uyarılara dikkat etmesi gerekir. YOYO, YOYO araçlarının düzenli servis ve bakımlarını sağlarken, Üye'nin de rutin bakımlara yardımcı olması (yakıt seviyesini, cam temizleme suyunu kontrol etmek, aracın iç/dış temizliğini, gerekirse camların temizliğini yapmak) gerekir. YOYO, aracı yıkamak için Üye’nin İlave Beeller Ekinde belirtilen tutara kadar yaptığı masrafı belge ve km sayacı, kirli ve temiz durumdaki görselleri ile birlikte  ibraz edilmesi koşulu ile Üye’ye öder veya hesabına bu oranda bonus yükler.

6.11 Üye'nin, Sözleşme'ye aykırı davranması sonucunda aracın Yol Yardımı almak zorunda kalması halinde, söz konusu hizmet bedeli ayrıca Üye’den tahsil edilir.

6.12 Üye, YOYO’ ya ait aracı hiçbir şekilde yurt dışına çıkarmayacaktır.

6.13 Kiralama süresince meydana gelen tüm trafik ihlallerinden Üye sorumludur. Bu ihlaller; hatalı park, aşırı hız, kırmızı ışıkta geçme, geçiş ücreti ihlalleri vb. hususları içerir. Üye, geç ödeme ve düzenleyen makam tarafından eklenen her türlü ek maliyet dahil, bu tür ihlallerden kaynaklanan tüm ceza/ücretleri ödemekle yükümlüdür. Ücretli yol geçiş ücretleri ve tüm kaçak geçiş bedelleri de Üye yükümlülüğündedir. Böyle ihlallerin, ihlal için saptanmış nihai süre sona ermeden önce (örneğin, dosya mahkemeye taşınıyorsa) mümkün olduğunca kısa süre içerisinde YOYO’ya bildirilmesi gerekir. Resmi makamlara itiraz süreleri geçen cezaların ödemeleri Üye tarafından gerçekleştirilir. Üye’nin kullanımında iken düzenlenip de YOYO’ya tebliğ olan trafik cezaları vs. tüm cezalar YOYO tarafından ödenip, Üye’ye fatura edilir. Bu işleme ilişkin olarak da Üye’den cezanın %50’si kadar hizmet bedeli tahsil edilir. İlave Bedeller Eki.

6.14Park yasağına uymamak nedeniyle Üye'nin kiralama süresince veya sonrasında meydana gelen bir ihlal bildiriminin doğrudan YOYO'ya gönderilmesi durumunda, YOYO ceza ve ücreti Üye adına ödeyip, ardından ceza ve ücreti Üye'den tahsil edecektir. YOYO tarafından ödendikten sonra Üye'nin ceza ve ücrete itiraz etmesi mümkün olmayacaktır. YOYO, park ihlalinden doğan cezalarda ekstra bir hizmet uygular. YOYO, hız sınırı ihlali cezalarında, ihlali gerçekleştiren Üye'nin bilgilerini daha sonra Üye ile doğrudan irtibata geçmesi için polise aktarmakla yasal olarak yükümlüdür. Bu hususa ilişkin olarak Üye’nin YOYO’dan herhangi bir talebi olmayacak ve bilgilerinin paylaşılmasına muvafakat etmiş sayılacaktır.

6.15Resmi makamlarca talep edilmesi durumunda ya da duruma göre KVKK madde 5 ve 6 da düzenlenen hukuki gerekçelerle (ayrıntılar için www.driveyoyo.com/tr/sozlesme Kişisel Veri Politikası linki) gerekli olması halinde YOYO’ nun sisteminde yer alan üyenin kişisel tüm bilgilerinin (iletişim bilgileri vs.) 3. kişiler ile paylaşmasına üye peşinen muvafakat eder. Bu hususa ilişkin olarak YOYO’dan herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. Bu husus gizlilik ve özel hayatın dokunulmazlığı hükümlerini ihlal olarak değerlendirilmeyecektir.

6.16.Üye, YOYO’ ya ait araçlarda kesinlikle sigara, alkol, uyuşturucu vb. yasak ve/veya zararlı maddeleri kullanmayacak ve de bulundurmayacaktır. Evcil hayvanların ise bu amaçla üretilmiş kilitli kutular içinde taşınmadıkları sürece araçlarda bulunmaları yasaktır. Üye, araçta sigara içildiğine ya da evcil hayvan bulundurulduğuna dair kanıt bulunması halinde, İlave Bedeller Ekindeki ücretleri ödemekle yükümlüdür.

7. HASARLAR, HASAR BEDELİ, HASAR GÜVENCESİ BEDELİ

7.1Üye, Üye'nin kiralama süresi içerisinde YOYO aracına gelebilecek her türlü hasardan, kullanım ücret ve maliyetinden sorumludur; hasar, doğal afetlerden kaynaklanmış, üçüncü kişi kusuruyla meydana gelmiş veya üyenin etkisi dahilinde ya da haricinde meydana gelmiş olsa dahi bu hüküm geçerlidir. Üye üçüncü kişilere veya mallarına verdiği her tür zarar ve hasarın tam bedelinden sorumludur. Bu tür zararlar, sınırlama olmaksızın, YOYO aracının ve üçüncü şahıslara ait malların tamir maliyetlerini, üçüncü kişi yaralanmalarını, YOYO araçlarının kurtarılması ve nakliyesiyle ilgili maliyetleri ve YOYO araçlarının ve üçüncü kişilere ait malların kullanılamamasından kaynaklanan her türlü maddi ve manevi talepleri kapsar. Üye rezervasyon başlamadan önce satın alabileceği, bedelini ödemiş olması koşulu ile faydalanabileceği ek hizmetler olarak, Hasar Güvencesi Paketleri alabilir. Hasar Güvencesi Paketinin sınırı, sigorta poliçesinin limitleriyle sınırlıdır. Üye'nin Üye Sözleşme'nin hüküm ve koşullarına uymaması durumunda, YOYO'nun sağladığı sigorta kapsamı  veya ek hizmet olarak satın almış olduğu Hasar Güvence Paketi’nden yararlanamaz.

YOYO araçlarının karıştığı tüm arıza, kaza veya benzer olaylar,  0 (850) 360-9696 numaralı telefondan derhal YOYO'ya bildirilmelidir. Aksi halde sigorta ve Hasar Güvence Paketi devreye girmez.

7.2Hasar Bedeli: Üye, bir Hasar Güvencesi Paketi satın almadığı ve hasarın sigortadan karşılanabilmesi için gereken kazaya ilişkin tüm belge ve kayıtları eksiksiz olarak YOYO’ya teslim etmediği sürece, aleyhine gerçek bir hukuki talepte bulunulmuş olup olmadığına bakılmaksızın, gerçek, tahmini ve/veya öngörülen masraflar için Hasar Bedeli'nin tamamından sorumlu olacaktır. Bu hususta düzenlenen faturalara itiraz etmeyeceğini durumu peşinen kabul ettiğini taahhüt eder.

7.3Hasar Güvencesi Paketi: YOYO, Üye'nin isteğine bağlı olarak, yürürlükteki sınırlamalara ve kısıtlamalara tabi olmak kaydıyla son 12 ay içerisinde YOYO aracı ile mülk hasarına veya üçüncü taraflarda hasara yol açan bir kazaya karışmamış olması şartıyla ek fiyatlandırma ile Hasar Güvencesi Paketleri satın alma seçeneği sunar.

Hasar Güvencesi Paketi satın almadan önce, kredi kartından ödemesi alınarak yaptırılan, bu tür durumlarda uygulanan ve Hasar Bedeli'ni karşılayan bir sigortanın olup olmadığı Üye tarafından kontrol edilmelidir. YOYO tarafından alınan sigorta bedelleri iade edilmeyecektir. Hasar Güvencesi Paketi bir sigorta değildir ve sigorta kapsamı sağlamaz veya sigortanın kapsamını değiştirmez.

Bir Üye, isteğe bağlı Hasar Güvencesi Paketi satın alarak uygulanacak Hasar Bedeli'ni azaltabilir veya tamamen ortadan kaldırabilir. Üye bir Hasar Güvencesi Paketi satın alırsa, YOYO satın alınan Hasar Güvencesi Paketi 'nin tutarına göre (tam veya kısmi) Üye'yi, uygulanacak Hasar Bedeli sorumluluğunun tümünden veya bir kısmından muaf tutacaktır. Hasar Güvencesi Paketi yanlızca satın alan üye için geçerli olup, Ek Üyeler için geçerli değildir. Hasar Güvencesi Paketi 'nin geçerliliği, belirli türden veya sınıftan YOYO araçlarıyla sınırlı olabilir. Üyelerin, bir YOYO aracını rezerve etmeden önce, kullanılan YOYO aracı için geçerli önceden satın alınmış bir Hasar Güvencesi Paketi olup olmadığını teyit etmeleri gereklidir. Hasar Güvence Paketleri sadece araç rezervasyonu oluşturduğu esnada Üye tarafından veya rezervasyon saati başlamadan önce çağrı merkezi aracılığı ile ek hizmet olarak satın alınabilir. Başlayan bir rezervasyona Hasar Güvence Paketi ilavesi söz konusu değildir. Satın alınan Hasar Güvencesi Paketi üye tarafından sehven bile satın alınmış olsa iade edilmez. Lastik, cam, yanlış yakıt dolumu ve jant hasarları kullanıcı sorumluluğunda olup, Hasar Güvencesi Paketi kapsamında değerlendirilmez. Bu hallerden kaynaklanan her türlü zarar Üye’nin sorumluluğundadır ve sadece  YOYO’nun sunduğu ek hasar güvence paketi ile sigorta kapsamı altına alınabilir.

Hasar Güvence Paketi ücreti, satın alınan Hasar Güvence Paketi'nin süresine/türüne (yıllık, aylık veya rezervasyon başına), Hasar Bedeli indirim miktarına (tümü veya bir kısmı), üyeliğin yapıldığı yere, araç marka ve modeline, üyenin sürücülük deneyimine ve benzer faktörlere göre değişiklik gösterir. Yıllık, aylık veya rezervasyon başına olan muafiyetlerde, Üye, Hasar Güvenlik Paketi satın alma anında belirtilen dönem ve tip ile sınırlıdır; sonrasında, yeniden bir Hasar Güvenlik Paketi satın alamaz. Üye Hasar Güvenlik Paketi'ni yenilemezse ve/veya iptal ederse daha önce almış olduğu Hasar Güvenlik Paketi devreye girmez. Rezervasyon başına satın alınan Hasar Güvenlik Paketleri, yalnızca satın alındığı rezervasyon ve rezervasyon süresi için geçerlidir ve hiçbir şekilde devredilemez. Rezervasyon uzatma işlemlerinde uzatma süresi içinde Hasar Güvenlik Paketi satın alınması Üye inisiyatif ve sorumluluğundadır. İlk rezervasyonunuzun sona ermesi takiben satın alınan Hasar Güvence Paketi de sona erer ve rezervasyon uzatma talebi esnasında, eş zamanlı olarak çağrı merkezi aracılığı ile yeni paket satın alıp, ödemesini yapmama halinde tüm Hasar Bedeli'nden Üye sorumlu olur. Rezervasyon uzatma işlemi ertesinde Hasar Güvence Paketi satın alınamaz.

Aşağıda belirtilen durumlarda Hasar Güvence Paketi satın almak suretiyle elde edilen Hasar Bedeli yükümlülüğünün azaltılması veya ortadan kaldırılması hakkı geçerli olmayacak ve daha önceden satın alınan Hasar Güvence Paketleri YOYO tarafından iptal edilebilecektir. Hasar Güvence Paketleri’nin YOYO tarafından iptal edileceği durumlar:

(1) Üye'nin, kendisi dışında bir kişinin  veya kişilerin aracı kullanmasına izin vermesi, bir YOYO aracını izin verilen şekiller dışında kullanması, bilerek, isteyerek veya ihmal sonucu (örn. araca yanlış yakıt koyarak) bir YOYO aracına ve üçüncü bir şahsın malına zarar vermesi gibi yollarla, YOYO aracını İşbu Sözleşme'yi ihlal eder mahiyette kullanması durumunda;

(2) Üye'nin üyeliğinin YOYO tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesine neden olması ve/veya bir YOYO aracıyla kusurlu olarak araçta ve/veya üçüncü taraflarda hasara yol açan iki kaza yapması durumunda;

(3) Üye'nin tüm camları, kapıları ve bagaj kapağını kapatmaması ve kilitlememesi nedeniyle aracın çalınması, hasar görmesi veya tahrip edilmesi;

(4) Üye'nin bir kaza ve kayıptan sonra derhal YOYO'ya bilgi vermemesi veya

(5) İşbu Sözleşme'de yer alan herhangi başka bir ücreti ödememesi durumlarında.

8.SİGORTA HÜKÜMLERİ

8.1ÜYE’nin sigorta hükümlerinden ve güvence bedellerinden yararlanabilmesi için, kazaya ilişkin kaza tespit tutanağı, alkol raporu, ehliyet, olay yeri fotoğrafı, varsa karşı araç sürücüsünün ehliyet, ruhsat, telefon, adres ve sigorta poliçesi gibi sigorta tarafından talep edilen tüm belge ve kayıtları eksiksiz olarak, kaza tarihinden itibaren 24 saat içerisinde YOYO’ya teslim etmesi zorunludur.

8.2Usulüne uygun şekilde tutanağı düzenlenen ve tüm evrakları eksiksiz bir şekilde teslim edilen kaza/hasar durumunda, Üye her hasar için hasar bedeli ödeyecek olup, Üye tarafından karşılanacak olan bedel İlave bedeller Ekinde belirtilen tutarla sınırlıdır.

8.3 Polis ya da jandarmadan kaza raporu alınmaması veya kazanın herhangi bir nedenle sigorta kapsamına girmemesi halinde, Üye hasarın tamamından sorumlu olacak ve hasara ilişkin tüm bedel Üye’den tahsil edilecektir.

8.4 Aşağıdaki sayılanlardan birinin bile bulunmaması halinde anlaşmalı tutanak tutulamaz, bu hallerde kolluk kuvvetlerinden (Jandarma ve Polis) olayı tevsik edecek kaza tutanağı almak zorundadır.

 • Sürücü, belgesiz motorlu taşıt kullanıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu taşıt kullanıyorsa,
 • Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,
 • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
 • Kazaya karışan taşıttan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait veya kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelmiş ise,
 • Trafik kazasında sadece 3. kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
 • Kazaya karışan taşıttan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise,
 • Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa,
 • Çift taraflı kazalarda kaza yapan taraflar anlaşamamışsa,
 • Tek taraflı olarak kaza yapılması ile araçta ve/veya şahıslarda zarar meydana gelmesİ halinde
 • Araçta meydana gelebilecek diğer hasar durumlarında, (örn: park halinde meydana gelen hasarlar)

8.5Kolluk kuvvetlerinden alınacak raporlarda uygulanması gerekenler;

 • Taşıt yerinden oynatılmadan en yakın Polis veya Jandarma merkezine başvurularak, kaza tespit tutanağı ile birlikte alkol raporlarını almak,
 • Kazaya karışan diğer taşıt ile birlikte kendi taşıtının fotoğraflarını çekmek,
 • Olaya karışan diğer taşıt sürücülerinin adları, T.C. Kimlik Numaraları, adresleri, telefon numaraları, sürücü belge fotokopisi, Zorunlu Trafik Sigortalarını sağlayan şirketin adı ve poliçe numaralarını temin etmek.
 • Tanık, yolcu ve kazaya karışan diğer kişilerin adları, adresleri ve telefon numaraların almak,
 • Yukarıda belirtilen kaza ile ilgili evrakların en geç 24 saat içerisinde YOYO’ ya teslim etmek,
 • Ruhsatın kaybolması veya çalınması durumunda yenisinin çıkartılması için polis tutanağı alınması ve YOYO’ya elden teslim etmek,

Raporların yukarıda belirtilen şekilde temin ve teslim edilememesi halinde, hasar ve zarar sigorta tarafından karşılanamayacak olup, taşıt ile alakalı tüm zarar, ziyan, masraf ve 3. şahısların tazminat taleplerini Üye karşılamak zorundadır.

 1. Sigorta Teminatı Harici Haller:
 1. Aşağıda yazılı durumlardan Üye sorumludur;
 • Kaza veya çalınma halinde durumu tevsik edecek raporların temin ve teslim edilememesinden,
 • Taşıtı kullanan kişinin ehliyetsiz olmasından,
 • Alkollü olması, uyuşturucu veya benzeri maddeler almış olarak taşıtı kullanmasından,
 • Döşeme ve diğer aksama zarar verilmesi, teslim edilen stepne, avadanlık ve aksesuarların (jant kapağı, ruhsat, plaka, yangın söndürücü vb.) kaybı ve kullanılmayacak hale gelmesi hallerinden,
 • Aracın anahtarının kaybı ve/veya kullanım kaynaklı araç anahtarının zarar görmesinden,
 • Park ve diğer benzeri alanlarda park görevlilerine otopark fişi veya belgesi alınmadan taşıtın teslim edilmesi neticesinde meydana gelebilecek her türlü hasarından veya çalınmasından Üye sorumludur.
 1. Bu maddede sayılanların yanı sıra, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları A.6 Teminat Dışında Kalan haller maddesinde belirtilen ve/veya Genel Şartlar kapsamında ağır kusur olarak kabul edilen haller de Üye’nin sorumluluğundadır.
 2. Emniyeti suiistimal yolu ile çalınan taşıt için Üye, Türkiye Reasürans Birliğinin yayınladığı Motorlu Kara Taşıtı Kasko Değer Listesinde yer alan tutarı YOYO’ya ödeyecektir. Bu tutarı YOYO’nun ilk yazılı talebinde Üye, nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
 3. Trafiğe kapalı alanda meydana gelebilecek kazalarda, alkol raporu alınması ve kaza tutanağı tutulması zorunludur. Bu gibi kazalarda, bağımsız eksper raporu esas alınacaktır.

8.7 Bu Sözleşme ‘deki yükümlülükleri yerine getirmesi koşuluyla, sicilinde sorun görünmeyen her aktif YOYO Üyesi'nin kullandığı YOYO aracı kasko genel şartları çerçevesinde hasar yönetimi sistemiyle yönetilecektir.

8.8Üyeler, YOYO araçlarını kullanırken üçüncü taraf mülkünde yol açabilecekleri herhangi bir hasar halinde zorunlu mali mesuliyet poliçesi limitleri dahilinde değerlendirilecektir. Üye, YOYO zorunlu mali mesuliyet poliçesi kapsamındaki teminatlar ve bu teminatların sağlanabilmesi için sigortanın tüm hükümlerine, koşullarına ve kapsam dışı durumlarına tabidir. Poliçe miktarını aşan durumlarda üye sorumlu olacak olup, YOYO'dan herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

8.9Gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınmaksızın oluşan dikkatsizlik veya ihmal nedeniyle meydana gelen herhangi bir zarar kapsam dışıdır. Bu tür durumlarda Üye, tamir ve/veya parça değiştirme maliyeti ve buna bağlı tüm maliyetlerden tamamen sorumludur. Buna ilaveten, Parça değişimi dâhil olmak üzere bu tür tamir maliyetlerinden tamamen Üyeler sorumlu olacaktır.

8.10Araç çalınırsa, ÜYE bu durum derhal yetkili mercilere ve YOYO Çağrı Merkezi’ne bildirilmeli, tutanak tutturmalı ve araç anahtarlarını derhal YOYO'ya iade edilmelidir. Bu durumda; Aracın Hırsızlık Teminatı, yukarıda açıklanan Hasar Bedeli'ne tabi olmak kaydıyla, kasko genel şartları çerçevesinde sigorta kapsamındadır YOYO tarafından karşılanır. Hırsızlık teminatının geçerli olabilmesi için aracın anahtarını üzerinde bırakmamak, kapıları kilitli tutmak, kartı 3.kişiye bizzat vermemek ve/veya eline geçmesine engel olmak gibi tüm emniyet tedbirlerinin alınmış olması gerekmektedir. Aksi koşullarda hırsızlığa ilişkin giderleri karşılamak Üye’ye aittir.

8.11 YOYO, kaza tutanaklarının, aracın çalınması halinde kolluk kuvvetlerince oluşturulacak hırsızlık tutanağının alınması ve eksiksiz olarak teslim edilmesi halinde oluşabilecek hasar veya kayıplardan veya herhangi bir üçüncü taraf hasar veya zararından Sigorta Poliçe Limitlerini aşan (bu sözleşmede düzenlenen yazılı sigorta limitleri) kısmından sorumlu değildir.

8.12 YOYO, bir YOYO aracının kullanımından doğan, Üye ve/veya üçüncü kişilerle ilgili herhangi bir yaralanma ve/veya ölümden, tedavi, hastane ve ilaç giderleri, maddi ve manevi tazminatlardan Sigorta poliçe limitlerini aşan kısmından sorumlu değildir. Doğmuş ve doğacak tüm zararlardan Üye sorumlu olmakla birlikte 6. Maddedeki sigorta maddesi hükümleri saklıdır.

8.13Haksız fiil (ihmal dâhil), sözleşmenin ihlali, yanlış beyan veya diğer durumlarda YOYO işbu Sözleşme kapsamında veya işbu Sözleşme uyarınca Üye'ye karşı aşağıdakiler için sorumlu tutulamaz:

a.(i) Rezervasyon, aracın mevcut olmaması, tedarik, bir YOYO aracının işletimi veya kullanımı veya (ii) Üye veya YOYO tarafından temin edilen araç aksesuarları (bagaj rafı, bisiklet rafı, bebek koltuğu ve benzerleri - Üye bu gibi aksesuarların güvenli bir şekilde kurulmasından sorumludur ve her kullanımdan önce bu gibi aksesuarların durumunu kontrol etmek zorundadır) ile ilgili olarak veya bunlardan kaynaklanan Üye'nin maruz kaldığı kayıp veya hasar; bu gibi bir kaybın veya hasarın bizim ihmalimiz veya sorumluluğumuzu yerine getiremememiz yüzünden meydana geldiği durumlar hariç.

b.Üye'nin maruz kaldığı kâr, gelir, itibar ve iş fırsatı kaybı veya beklenen tasarruf kaybı; veya

c.Üye'nin maruz kaldığı herhangi bir dolaylı hasar (öngörülebilen kayıp veya hasarlar olsa ya da YOYO bu gibi kayıpların meydana gelme ihtimalinden haberdar edilmiş olsa bile).

8.14 3. şahıs Kazanç kaybı talepleri Üye’nin sorumluluğundadır. Üye’nin 3. Şahıslara ait araç/mallarına zarar verip olay yerini terk etmesi halinde, 3. Şahısların YOYO’dan talep edeceği her türlü maddi ve manevi zarardan üye sorumludur.

8.153. Şahısların Üye’nin kullandığı araca zarar vermesi ve olay yerini terk etmesi halinde, Üye en yakın kolluk kuvvetlerine başvurarak tutanak tutmak ve bu tutanağı YOYO’ya ibraz etmekle yükümlüdür.

9. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

9.1 Bu Sözleşme Üye'nin üyelik başvurusunu tamamlaması, bu başvurunun YOYO tarafından kabul edilmesi ve uygulanan ücretler varsa bu ücretlerin Üye tarafından ödenmesiyle başlar. Üyelik başladıktan sonra 14 içerisinde iptali talep edilmedikçe, üyelik bedeli iade edilmez.

9.2 Üye, üyeliğini ve tüm ek üyelikleri 24 saat önceden çağrı merkezini arayarak sonlandırabilir. Üyeliğin Üye tarafından iptal edilmesi durumunda aylık ücretler, yıllık ücretler, başvuru ücretleri, sürücü kaydı/sigorta doğrulama ücretleri veya benzeri ücretler, aksi özellikle belirtilmediği ve mevcut durum gerektirmediği sürece iade edilmez.

9.3YOYO, sözleşmeyi her zaman feshedebilir. Fesih halinde üyelik ücreti iade edilmez. Sözleşme'nin herhangi bir şekilde fesih veya iptal edilmesi durumunda Üye, fesih öncesinde ve fesih esnasında oluşabilecek tüm ücret, bedel, ceza veya masraflardan sorumludur.

9.4 Üye’nin kiralama süresi içinde tahakkuk ettirilen tüm cezai ve idari yaptırımlardan, sözleşme feshinden sonra tebliğ edilmiş olsa dahi üye sorumlu olacaktır.

9.5 Bu Sözleşme'nin feshiyle, tüm üyelerin ve Ek üyelerin YOYO hizmetlerini ve araçlarını kullanım hakları derhal sona erer. Üye, YOYO aracını veya YOYO'nun Üye'nin kullanımına sunduğu herhangi diğer bir YOYO malını, YOYOkart'larını derhal YOYO'ya iade etmeyi kabul eder. Üye Sözleşme'nin feshiyle birlikte tüm yasal ücretlerden, mahkeme giderlerinden ve Sözleşme hükümlerinin uygulanmasına ilişkin (yukarıda belirtilen malların kurtarılmasıyla ilgili maliyetler veya YOYO' ya borçlu olunan ve ödeme tarihi gelen tutarlar dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm masraflardan sorumludur ve bunları ödemeyi kabul eder.

9.6YOYO’ nun üyelik sözleşmesini herhangi bir nedenle feshetmesi, Üye'nin ödemelerini geciktirmesi, yapmaması ve/veya üye aleyhine yasal takip (ihtar gönderilmesi, icra takibi, dava açılması, savcılık şikâyeti vb.) geçilmesi halinde araca ilişkin YOYO’nun hiçbir bakım masrafı ile tazmin ve zarar sorumluluğu dâhil hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu kalmayacaktır. Bu kapsamda YOYO’ nun herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalması halinde, ödeme miktarının ve haksız kullanımda geçen süre için kullanım bedellerinin iki katı tutarı Üye’den talep ve tahsil edilecektir.

9.7 Üyeliğin, YOYO tarafından feshi, iptali ve askıya alınması durumlarında aracın iadesi talep edilmesine rağmen Üye’nin aracı iade etmemesi halinde Üye, araçları yasal dayanağı bulunmadan kullanmaya devam etmiş olacağından, eylemin TCK hükümlerince emniyeti suiistimal suçu başta olmak üzere, suça konu ettiğini bildiğini kabul ve beyan eder. Üyelik sözleşmesinin feshine ve araçların iadesi talebine rağmen araç/araçların iade edilmemesi halinde, her araç için kullanıldığı gün kadar günlük kullanım bedelinin 2 misli tutarınca araç iade etmeme tazminatı ek olarak uygulanacaktır.

9.8 Eğer Üye veya varsa Ek Üye:

a.Bu Sözleşme kapsamında yer alan herhangi bir tutarı ödemezse,

b.Bu Sözleşme'de veya Kurallar'da belirtilen herhangi bir hüküm veya koşula uymazsa, aykırı davrandığı tespit edilirse,

c.YOYO aracı kullanırken, YOYO'nun takdirine bağlı olarak Üye veya Ek Üye'nin üyeliğinin devamına engel teşkil edecek bir kazaya karışırsa,

d. Bu Sözleşmede sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla YOYO aracının herhangi bir uygunsuz kullanımı tespit edilirse, YOYO'nun takdirine göre sözleşmeye aykırılık teşkil eder ve Üyelik feshedilir.

9.9 Üye'nin borçlarını, genel olarak ödeme tarihleri geçse de ödemiyorsa, borçlarını ödemekten aciz hale düşerse, herhangi bir iflas yasası veya benzeri bir yasa uyarınca Üye'ye dilekçe (veya başka bir belge) tebliğ eder ve bu tebliğin yapıldığı tarihten itibaren altmış (60) gün içinde durum çözüme kavuşturulamazsa, tasfiye, paraya dönüştürme, konkordato, mali yeniden yapılanma veya sermayesinin yeniden yapılandırılmasını önerirse, alacaklıların lehine devir veya ipotek işlemi başlatır veya bir alıcı, kayyum, yeddi emin ya da buna benzer bir temsilci Üye'nin mülkü veya işlerinin başına atanır ya da Üye'nin mülkü veya işlerinin zilyetliğini alırsa, YOYO Üye'ye veya Ek Üye'ye yapacağı bildirim ile İşbu Sözleşme'yi derhal feshedebilir. Buradaki Bölüm 7.2 uyarınca fesih durumunda üyelik ücreti veya diğer ücretler iade edilmez.

10. DİĞER HÜKÜMLER

10.1        Üye, Üyelik ve bir YOYO Üye'si olmak için başvurmak suretiyle, tüm Ekleri ile birlikte bu Sözleşme'nin içeriğine ilişkin makul biçimde talep etmiş olabileceği tüm açıklamaları aldığını ve İşbu Sözleşme tahtındaki üyelik taahhüt ve yükümlülüklerini dikkatlice gözden geçirdiğini, okuduğunu ve anladığını YOYO'a beyan eder. Üye ayrıca YOYO' nun Gizlilik Politikası'nı okuyup, anlayıp tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan eder ve Üye tarafından paylaşılan, Üye hakkında veya Üye'den toplanan her türlü bilginin, zaman zaman değiştirilebilen Gizlilik Politikası'na uygun olarak YOYO tarafından kullanılabileceğini onaylar ve kabul eder.

10.2Bu Sözleşme'yle Üye'ye ve/veya Ek Üyeler'e tanınan haklar başkasına tamamen ya da kısmen aktarılamaz veya devredilemez. İşbu Sözleşme'yi YOYO' nun yazılı izni olmadan devretmeye çalışmak geçersiz olup, herhangi bir yürürlüğü ve geçerliliği olamaz. Üyelik ile temin edilmiş olan araç kartları, üyelik kartı vs. üyeliğin sonra ermesi ile geçersiz, kullanılamaz hale gelecektir. Bu materyallerin de üye tarafından iade edilmesi gerekir.

10.3Üye'nin bu Sözleşme'de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmede temerrüde düşmesi veya hükümlerine uygun hareket etmemesine bağlı olarak YOYO' ya verilecek hakların uygulanmasında gecikme yaşanması veya uygulanmaması, YOYO'nun bu hak ve yetkilerine halel getirmeyeceği gibi, bu hak ve yetkilerden feragat ettiği anlamına da gelmez. Aksi belirtilmedikçe, İşbu Sözleşme'de sunulan tüm yasal yollar, kanun ve hakkaniyet çerçevesinde her iki taraf için de mevcut bulunan yasal yollara alternatif ve ilave yasal yollar olarak değerlendirilecektir.

10.4 Bu Sözleşme'nin herhangi bir şartı, hükmü, taahhüdü veya koşulu herhangi bir sebeple geçersiz veya uygulanamaz sayılırsa; hükümlerin kalan kısmı, Sözleşme geçersiz bölüm olmadan akdedilmiş gibi yürürlükte kalmaya devam edecektir. Ayrıca, Taraflar geçersiz hükmün yerine, içerik ve ekonomik etki bakımından söz konusu hükme mümkün olduğunca yakın olan geçerli bir hükmün konulması konusunda mutabıktırlar.

10.5 Bu Sözleşme’nin uygulanmasında çıkacak olan uyuşmazlıklarda TC kanunları uygulanacak olup, İstanbul Merkez mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olarak belirlenmiştir.

10.6 Değiştiği bildirilmedikçe üyelik sırasında girdiği telefon ve eposta adresleri geçerlidir.

E-posta Adresi: merhaba@driveyoyo.com

YOYO Bilgi Teknolojileri Turizm ve Ticaret A.Ş. / YOYO

Yeniköy Mahallesi Köybaşı Cad. No: 83 Yeniköy / İstanbul, Türkiye

10.7Çerezler ve Diğer Yöntemler

Üye, sitede bulunduğu süre boyunca “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya benzer iz sürme verilerinin Üye’nin kullandığı browser (internet tarayıcı) aracılığıyla üyenin bilgisayarına yerleştirilmesi veya farklı şekillerde bilgi toplanması söz konusu olabilir. Bu yöntemle istatistiki bazı bilgiler toplanır ve bunlar hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla kullanılır.

Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamıza www.driveyoyo.com/tr/sozlesme linkinden ulaşabilirsiniz.

10.8 Diğer Siteler

Sitede, Üye’ye gönderilecek epostalarda veya reklamlarda yer alan linklerde ulaşılan sitelerin ve içeriklerinin doğruluğuna, erişilebilirliğine veya güvenilirliğine ilişkin YOYO’nun herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Üye’nin linkler aracılığıyla erişeceği sitelerin içeriklerine ilişkin YOYO’nun sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin erişeceği sitenin gizlilik politikası da farklı olabilir.

10.9Sözleşmenin imzalanmasından doğacak olan damga vergisi, resim, harç vs. YOYO tarafından ödenecektir.

10.10Ekler İşbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasını oluşturmakta olup, bu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde ekler esas alınacaktır. Ekler YOYO' nun prosedürleri uyarınca herhangi bir onaya gerek olmaksızın revize edilebilecektir. Üye bu hususu peşinen kabul eder.

10.11Taraflarca mutabık kalınan bu sözleşme………….... tarihinde, aslı YOYO'ya iletilmek üzere taraflarca okunup mutabık kalınarak, imza altına alınmıştır.

Sorumluluğun sınırlandırılması

Yoyo gerek websitesi gerekse kullandığı yazılımlar, programlar, uygulamalar/aplikasyonlar, navigasyon/GPS sistemlerini titizlikle denetlemekte ve güvenlik tedbirleri almaktadır.  Ancak tüm tedbirlere rağmen Kullanıcı/Üye cihazlarında bulunabilecek, teknik aksaklıklar veya kötü niyetli müdahaleler ve benzeri durumlar sonucunda veri kayıpları, eksiklikler, kesintiler ve/veya zararlar meydana gelebilmektedir.  

Yoyo, verdiği hizmetler çerçevesinde Kullanıcı/Üyen’nin websitesi, yazılımlar, programlar, uygulamalar/aplikasyonlar, navigasyon/GPS sistemleri gibi her türlü araca erişim, kullanım, bilgi/belge/dosya yüklenmesi/indirilmesi gibi her türlü işlem neticesinde ve/veya sebebiyle sözleşmenin ihlali, haksız fiil, işlemin kesintiye uğraması, hata, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılmasından ve bunlar ya da bu mahiyette başka herhangi bir sebeple doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Aynı şekilde Yoyo bu işlemler esnasında herhangi bir kötü niyetli yazılım (visrüs, spyware, malware, worm, cookie vb) veya kötü niyetli dış müdahale nedeniyle gerek Kullanıcı/Üye gerekse üçüncü kişilerde meydana gelecek zararlardan sorumlu değildir.


Kişisel Verilerin Korunması

Yoyo, doğrudan Üye/Kullanıcı tarafından sağlanan (ve bu Üyelik ve Kullanım Koşullarında belirtilen diğer şekillerde elde ettiği) kişisel verilerinizi Taşıt/Araç Kiralama hizmeti çerçevesinde ve amacı ile bağlı olarak yükümlülüklerinin ifası, kişinin tespiti, araç filosunun korunması amacıyla meşru menfaatleri çerçevesinde kullanmaktadır.

Ayrıca Yoyo kişisel verilerinizi size mobilite hizmetleri sunmak, özel teklifler ve müşteri sadakat programları gibi pazarlama amaçları için toplar, işler ve saklar.

Ayrıntılar için Kişisel Veri Koruma Politikamıza www.driveyoyo.com/tr/sozlesme linkinden ulaşabilirsiniz.  

Kişisel Verileriniz ile ilgili her zaman bilgi alma, düzeltme talep etme ve (veri sorumlusunun muhafaza hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile) verilerin silinmesini talep etme hakkınız mevcuttur.

Ayrıntılar için Kişisel Veri Aydınlatma Metnimize www.driveyoyo.com/tr/sozlesme linkinden ulaşabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen KVKK madde 11’de düzenlenen haklarınız kullanmak istemeniz halinde aşağıda belirtilen adrese Yeniköy Sait Halim Paşa Yalısı Köybaşı Cad. No:83, 34464 Sarıyer/ İstanbul  yazılı olarak veya merhaba@driveyoyo.com mail atarak taleplerinizi iletebilirsiniz.

Ayrıca meşru menfaat kapsamında kolluk kuvvetleri veya yetkili kamu kurumlarının talep etmesi halinde, özellikle trafik kazası veya ceza hükümlerini gerçekleştiren fiillerin meydana gelmesi halinde kişisel verileriniz aktarılacaktır.

GPS/konum bilgileri ve Bluetooth telefon bağlantı bilgileri

Yoyo sunduğu hizmet konsepti gereği, sürekli araçlarının konumlarını belirlemek zorundadır. Ancak araç Kullanıcı/Üye tarafından teslim alınıp, Yoyo’ya bildirdiği kiralama/kullanım süresi boyunca konum bilgileri takip edilmeyecektir. Kullanıcı/Üye’nin kiralama için talep ettiği/Yoyo’ya bildirdiği sürenin dolması durumunda, Kullanıcı/Üye Yoyo’ya süre uzatımı talebi iletmemesi halinde Yoyo artık konum bilgilerini tespit edecektir. Yoyo’nun bilgi ve iletişim sistemlerinin amacı, Kullanıcı/Üye kiracı ve sürücülerin kişisel verilerini toplamak değildir. Verilerin toplanması, saklanması ve kullanılması yalnızca araç filomuzu ve Yoyo'nun sözleşmeden doğan haklarını korumak amacıyladır.

Kiralanan araçta navigasyon aleti bulunması halinde Kullanıcı/Üye kullandığı ve navigsayon aletine işlenen bilgileri silmekle yükümlüdür. Yoyo’nun bu bilgileri silme yükümlülüğü bulunmamaktadır

Kullanıcı/Üye araç bluetooth bağlantısı kurarak telefon görüşmesi vb gerçekleştirmesi halinde, işlenen verilerin silinmesinden kendisi sorumludur. Yoyo’nun bu bilgileri silme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

(Her iki durumda da Yoyo’nun verileri silme olanağı da bulunmamaktadır, zira araçlar Yoyo personeli tarafından doğrudan teslim alınmayıp yazılım üzerinden konumu tespit edilerek sonraki kiracıya tahsis edilmektedir.)

Her iki durumda da işlenen verilerin silinmesi için fabrika ayalarına getirilmesi yeterlidir.


İlave bedeller eki

Üye, YOYO’ya üye olmakla, özellikle işbu Ek'te belirtilenler dâhil olup onlarla sınırlı olmamak üzere, YOYO’ya Sözleşme’de belirtilen masrafları, bedelleri ve ücretleri ödemeyi kabul eder. Taraflar, Üye’nin burada açıklanan eylemlerden herhangi birini gerçekleştirmesi halinde, bu bedellerin, YOYO'nun yapması muhtemel masrafları ile tutarlı olduğunu kabul ederler. İşbu Ek’te kullanılan, büyük harfle başlayan kavramlar Sözleşme’de bu kavramlara atfedilen anlamlarda olacaktır.

1. Aracın geç iadesi (aracın kullanımı için saatlik ücretlere ek olarak):

Gecikilen ilk saat için 100 TL, gecikme devamında her saat için 100 TL tahsil edilir fakat tahsil edilen azami tutar 500 TL ile sınırlı olacaktır. Geç kalınan her saat için saatlik ücret ve mesafe ücreti de ayrıca tahsil edilir.  Tahsil edilen tutarlar bir sonraki rezervasyon sahibi Üye’nin, rezervasyon saatinde ilgili aracın yerinde olmamasından kaynaklı yaşamış olduğu olumsuz durumun farklı bir araç sağlayarak bertaraf etmektedir. Kiraladığı aracı zamanında iade etmek veya etmediği durumlarda oluşacak sonuçları takip etmek, YOYO’ ya bilgi vermek, Üye’nin sorumluluğundadır. YOYO cezai uygulamalar ile karşı karşıya kalmanızı istemez. Rezervasyon bitiş saatinde aracı teslim edemeyeceğinizi ön görüyorsanız en az 60 dakika öncesinde müşteri hizmetleri ekibimiz ile temasa geçmenizi öneririz.

2.Aracın yakıt deposunun çeyreğinden azı dolu halde iadesi:

Bir YOYO aracı, yakıt deposunun çeyreğinden azı dolu (1/4) halde iade edildiği takdirde 100 TL ceza bedeli tahsil edilir. Bir sonraki rezervasyon sahibi Üye’ nin anlaşmalı yakıt istasyonuna kadar gidemeyecek kadar acil bir durumu veya yeterli yakıtı olmayabilir.

3.İptal edilen veya kısaltılan rezervasyonlar için bedeller:

Üye, bir rezervasyonu iptal etmek isterse;

 (a) Eğer iptal işlemi rezervasyon başlamadan 48 saat ve öncesinde gerçekleştiriliyorsa 50TL sabit hizmet ücreti uygulanır. Rezervasyon için açılan provizyondan bu 50 TL çekilerek, geriye kalanı serbest bırakılır. Kiralama bedeli ve mesafe bedeli alınmaz. (Faturada tutarın bir kısmı iptal veya değişiklik ücreti olarak, bir kısmı kullanım ücretleri ve rezervasyon ücreti olarak görünebilir).

(b) Eğer iptal işlemi rezervasyon başlamadan önceki son 12 saatten önce gerçekleştiriliyorsa rezervasyonun kiralama bedelinin %50’si + 50TL sabit hizmet ücreti provizyonundan çekilir, geriye kalan tutar serbest bırakılır. Mesafe bedeli alınmaz. (Faturada tutarın bir kısmı iptal veya değişiklik ücreti olarak, bir kısmı kullanım ücretleri ve rezervasyon ücreti olarak görünebilir).

 (c) Eğer iptal işlemi rezervasyonun başlamasına 12 veya daha az süre kala bir zamanda gerçekleştiriliyorsa, kiralama ücretinin tamamı üyenin rezervasyon için açılan provizyonundan tahsil edilir, provizyonun geriye kalanı serbest bırakılır. Mesafe bedeli ve 50 TL sabit hizmet ücreti uygulanmaz. (Faturada tutarın bir kısmı iptal veya değişiklik ücreti olarak, bir kısmı kullanım ücretleri ve rezervasyon ücreti olarak görünebilir).

(d) Üye, bir rezervasyonunun tarih değiştirme, kısaltma işlemi sadece aktif (başlayacak ve kullanımda olan) rezervasyonlarda gerçekleştirilebilir. Başlamış olan rezervasyonların tarihinde kısaltma işlemi uygulanamaz. Rezervasyonun kısaltılmasından dolayı herhangi bir ücret veya ek hizmet iadesi yapılmaz.

Üye, bir rezervasyonu belirtilen şartlar dışında iptal eder veya kısaltırsa, www.driveyoyo.com ‘de yayınlanacak olan İlave Bedeller Ek’inde daha ayrıntılı belirtileceği gibi, belirli değişiklik veya iptal ücretlerine tabi olacaktır.

YOYO, sadece rezervasyon bedelinin kesintisiz olarak iadesini sağlayan Ücretsiz İptal Güvencesi’ ni ek hizmet olarak sunar. Üye bu güvence paketini, rezervasyonu gerçekleştirirken eş zamanı olarak bedelini ödeyerek satın alır ve rezervasyonuna ekler, bu sayede rezervasyonunu aracı alış saatine kadar iptal edebilir ve sadece rezervasyon bedeli herhangi bir ücret kesintisi olmadan iade edilir. YOYO tarafından ÜYE namına tedarikçileri aracılığı ile sağlamakta olduğu, rezervasyonuna eklemiş olduğun ek hizmetlerin (Mini Hasar Güvencesi, Tam Sigorta, Vale Hizmeti vb.) iadesi yapılamaz. Kesintisiz ücret iadesinin koşulu Üye’nin geçmişe dönük borç bakiyesinin bulunmamasıdır.

e.Üye, rezervasyon oluşturduktan sonra ilk yarım saat içinde rezervasyonu bedelsiz olarak iptal edebilir/değiştirebilir.

f.Buna ek olarak, internet sitesi veya mobil aplikasyonlar üzerinden değil, bir Üye Hizmetleri temsilcisi tarafından yapılan rezervasyonlar, uzatmalar veya iptaller için Üyelere 10 TL tutarında bir Rezervasyon Hizmet Bedeli kesilecektir.

4.Aracın kirli halde iade edilmesi:

Bir YOYO aracının içi kirli (yiyecek/içecek atıkları vb.) halde iade edildiği taktirde 100 TL ceza bedeli tahsil edilir. Aracın bir sonraki rezervasyon sahibi Üye ‘ye teslim edilemeyecek durumda olduğunun tespit edilmesi halinde ise detaylı iç temizlik bedeli ve aracın temiz olarak aynı lokasyona dönene kadar geçen süredeki kiralama bedeli ile birlikte ilgili Üye’den tahsil edilir.

5.Aracın alındığı lokasyondan farklı bir lokasyona/yere bırakılması:

Bir YOYO aracının rezervasyon bitiminde alındığı lokasyondan farklı bir yere bırakılması durumunda 250 TL ceza bedeli kesilir. Aynı şekilde aracın rezervasyon bitiminde sınırlı saatlerde hizmet veren park alanlarına bırakılması durumunda 250 TL ceza bedeli tahsil edilir. Aracın aynı lokasyona dönene kadar geçen süredeki kiralama ve mesafe bedeli de ilgili Üye’ den tahsil edilir

6.Araçta sigara içilmesi:

Bir YOYO aracında sigara içilmesi durumunda (camlar açık dahi olsa) 100TL ceza bedeli kesilir.

7.Evcil hayvanların kutusuz taşınması:

Bir YOYO aracında özel kilitli kutusunda olmadan evcil hayvan taşınması durumunda 100 TL ceza bedeli kesilir. Aracın bir sonraki rezervasyon sahibi Üye ‘ye teslim edilemeyecek durumda olduğunun tespit edilmesi halinde ise detaylı iç temizlik bedeli aracın işten kalma bedeli ile birlikte ilgili Üye’den tahsil edilir.

8.YOYO anahtarının kaybolması veya çalınması:

Bir YOYO aracının anahtarı kaybolur, çalınır veya iade edilmezse, Üye’den anahtar masrafı ile birlikte 250 TL ceza bedeli ve aracın işten kalma bedeli tahsil edilir.

9.HGS/ Köprü Geçişleri:

HGS geçiş sistemleri ve bunlara ilişkin tüm idari ve cezai ödemeler, ilgili tutarın yüzde ellisi (%50 si) kadar ek hizmet bedeli ile birlikte tahsil edilir. Köprü ve yol ücretlerinin tahsilatı dönemsel periyodlarda toplu olarak ayrı yapılır.

10.Trafik ve Park Cezası:

Üye’nin kullanımında iken düzenlenip de YOYO’ya tebliğ olan trafik cezaları, park cezaları vs. tüm cezalar YOYO tarafından ödenip, Üye’ye fatura edilir. Bu işleme ilişkin olarak da Üye’den ilgili tutarın  yüzde ellisi  (%50 si) kadar ek  hizmet bedeli ile birlikte tahsil edilir.

11.YOYOkart Yenilenmesi:

Üyenin YOYOkart’ını kaybetmesi/çaldırması durumunda 25 TL kart yenileme bedeli tahsil edilir.

12.Hasar Dosya Bedeli:

Üyelerden sorumlu olduğu hasar bedeli haricinde hasar başına 50 TL hizmet bedeli tahsil edilir. Hasar bedelleri ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen Üyelik Sözleşmesinin 5.2. maddesini inceleyiniz.

13.Hasar Bedeli:

Bir kaza durumunda, eğer bir Hasar Güvence Paketi satın alınmamış ise, Üye’ Hasarın aracın segmentine göre 3000 TL -5000 TL’sine kadar olan tutarından sorumlu olacaktır. YOYO’nun sorumluluğu poliçe tutarları dahilinde sigorta uygunluk şartları kapsamında geçerli olacaktır. Hasar bedeli YOYO’nun takdiriyle değişikliğe tabidir. Sözleşmenin 5 maddesinde öngörüldüğü üzere, bir Üyenin, geçerli Hasar bedelini aşanlar dâhil olmak üzere, Üyenin Sözleşmenin şartlarına uymamasından doğan ilgili tüm zararlar ve masraflardan sorumlu olabileceğini unutmayınız.

14. Farklı Kişilere Araç Kullandırma:

YOYO araçlarının rezervasyon sahibi (Üye) dışında herhangi bir kişi veya kişilere kullandırılması durumunda üyeden 1.000 TL ceza bedeli tahsil edilir.

15. Hız Aşımları:

YOYO araçlarının farklı hız limitleri bulunmaktadır. Bu limitler sürüş güvenliği ve mesafe ücretleri doğrultusunda belirlenmiştir. Limitlerin aşılması halinde üyelerimizin güvenliği tehlike altına girdiği gibi arabaların yakıt tüketimleri de değişmekte, mesafe ücretleri sapmaktadır. Bu nedenlerle rezervasyon süresi içerisinde her bir hız limiti aşımı için 100 TL ceza bedeli tahsil edilir.

16.Diğer Ceza Bedelleri:

Aşağıdaki YOYO kurallarının ihlalinden dolayı Üyelerden ihlal başına 250TL tutarında bir ceza bedeli tahsil edilir.

-Aracın farlarını söndürmeyip akünün azalması/bitmesine sebebiyet vermek

-Rezervasyon bitişinde elektrikli bir aracın fişini takmamak

-Aracın onarılmasını veya temizlenmesini (içeriden veya dışarıdan) gerektiren bir hasar görmesine neden olmak

-Araçla alakalı bir hırsızlığı, vandalizmi ya da hasarı YOYO’a hemen bildirmeme vs. gibi, YOYO’YU veya diğer Üyeleri sıkıntıya sokan herhangi bir kusur veya ihmal için Üye’ye yukarda belirtilen ceza bedeli kesilecektir.

-YOYO kartın rezervasyon sürecinde Üye’nin yanında bulunmamasından kaynaklı yaşananlar teknik sorunlar (aracın blokaj durumunda kalması vb.)

Yukarıda belirtilen cezaların uygulanmasında aynı YOYO aracını kullanacak olan bir sonraki üyenin bildirimleri esas alınır. Bu nedenle, üyelerin Araç Kullanım Kuralları’nın 4.2. maddesinde yer aldığı gibi aracı kullanmaya başlamadan önce; aracın içi ve dışını dikkatlice kontrol ederek; tespit ettikleri hasar ve/veya diğer problemleri derhal merhaba@driveyoyo.com adresine mail göndermeleri ya da YOYO Çağrı Merkezi’ ne - 0 (850) 360-9696 - bildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde araçta rezervasyon dönemi veya öncesinde oluşmuş olan tüm hasar masrafları ve diğer problemlerin yol açtığı masraflardan üye sorumlu olacaktır. Bir üyenin bir veya birden fazla ceza alması durumunda, YOYO üyeliği askıya alınabilinir, iptal edilebilinir veya fesedilebilinir.

İlave Notlar

Sözleşmenin YOYO tarafından iptali durumunda, Üye’ nin sahip olduğu YOYOkart’ı YOYO Genel Müdürlük Üyelik Hizmetleri birimine posta yoluyla göndermesi gerekmektedir.

Üyeliğinin iptalini kendisi talep eden Üyeler için ise ilerleyen dönemlerde üyeliğin tekrar aktive edilme olasılığına karşın kartlarını muhafaza etmeleri gerekmektedir.

 

“Kişisel verilerin işlenmesi” kavramının, kişisel verilerimin YOYO Bilgi Teknolojileri Turizm ve Ticaret A.Ş. (YOYO) tarafından herhangi bir yolla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, silinmesi veya yok edilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması veya başka bir şekilde elde edilebilir hale getirilmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kullanılmasının sınırlanması/engellenmesi amacıyla işaretlenmesi veya tasniflenmesi gibi bir işlem veya işlemler bütünü olduğu konusunda bilgi sahibi olduğumu ve bu kapsamda YOYO ve/veya YOYO ile işbirliğindeki 3. kişi firmalar tarafında kişisel verilerin işlenmesine rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

Okudum, anladım, bir nüshasını elden teslim aldım.

Lütfen üyelik tipinizi belirleyin:

Şahıs Üyeliği

İşbu Sözleşmeye istinaden tarafıma ait her türlü ücretlerin, trafik cezalarının ve masrafların aşağıda numarası yazılı olan kredi kartımdan ödenmesini rica ediyorum.